Chào mừng đến với website trường tiểu học Vĩnh Phương 2 - thành phố nha trang - tỉnh khánh hòa
  01/02/2021 14:56        

Kế hoạch Bộ phận thư viện- thiết bị Tháng 1- 2 năm học 2020 -2021

1. Sơ kết tháng 12

 •  Thực hiện công tác chuyên môn
 • Nhận sách và thiết bị mới
 • Thực hiện Tiết đọc thư viện
 •  Phục vụ GV, HS
 • Biên soạn và tuyên truyền giáo dục pháp luật
 • Biên soạn và thực hiện chương trình giới thiệu sách mới
 • Cùng với Tổng phụ trách thăm gia đình chính sách tại địa phương

      -    Trực mạng thông tin, nộp công văn.

 1. Kế hoạch tháng 1+ 2

-  Cùng với nhà trường tổ chức tốt các hoạt động Mừng Đảng, mừng Xuân 2021

-  Thực  hiện mô hình thư viện xanh, Tiết đọc thư viện

-   Phục vụ ĐDDH, sách, truyện, báo, tạp chí, tài liệu tham khảo cho GV và học sinh.

-   Nhận và vào sổ sách, xử lý nghiệp vụ sách thiết bị đã nhận thiết bị khi có công văn.

- Trực mạng thông tin. Nộp công văn.

- Tham gia các cuộc họp của nhà trường.

- Nhận báo và cập nhật hàng ngày.

- Thống kê cập nhật số liệu cuối tháng.

- Thực hiện công tác chuyên môn của thư viện

- Biên soạn và thực hiện chương trình tuyên truyền pháp luật.

- Báo cáo kiểm kê tài sản cuối năm 2020

- Báo cáo sơ kết Học kỳ 1

- Lập và trình kế hoạch tháng 3 cho hiệu trưởng.

- Trực Tết Nguyên Đán theo lịch phân công

 1. Kế hoạch cụ thể các tuần

Tuần

Nội dung

Biện pháp

1

 • Trực mạng thông tin. Nhận báo và cập nhật hàng ngày.
 • Phục vụ GV và học sinh sách, báo, truyện, ĐDDH,…
 • Nhận thiết bị và sách nếu có. Vào sổ sách, xử lý nghiệp vụ sách thiết bị đã nhận
 • Thực hiện công tác chuyên môn. Tiết đọc TV
 • Tham gia các cuộc họp của nhà trường ( nếu có )
 • Trực mạng thông tin, thông báo nội dung.
 • Đi sớm phục vụ GV khi GV có nhu cầu mượn sách, tài liệu ĐDDH…Chú ý : chỉ cho mượn khi GV trống tiết hoặc  đầu giờ mỗi buổi.

2

 • Trực mạng thông tin. Nhận báo và cập nhật hàng ngày.
 • Phục vụ Giáo viên và học sinh sách,báo, truyện, ĐDDH,….
 • Thực hiện mô hình thư viện xanh,Tiết đọc TV.
 • Thực hiện công tác chuyên môn
 • Biên soạn chương trình giới thiệu pháp luật
 • Tham gia các cuộc họp của nhà trường ( nếu có )
 • Trực mạng thông tin, thông báo nội dung.
 • Đi sớm phục vụ GV và học sinh
 • Phối hợp GVCN, TPT, sao đỏ để thực hiện mô hình thư viện xanh vào chiều thứ 5 và sáng thứ 6 hàng tuần.
 • Thực hiện chương trình giới thiệu pháp luật vào thứ 2, giờ chào cờ.

3

 • Trực mạng thông tin. Nhận báo và cập nhật hàng ngày.

- Cùng với nhà trường tổ chức tốt hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2021

 • Phục vụ Giáo viên và học sinh sách, báo, truyện, ĐDDH,….

- Thực hiện mô hình thư viện xanh, Tiết đọc TV.

- Thực hiện công tác chuyên môn

- Tham gia các cuộc họp của nhà trường ( nếu có )

 • Trực mạng thô
 
Video
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 195317
Số người trực tuyến
   Hiện có: 3   Khách