Chào mừng đến với website trường tiểu học Vĩnh Phương 2 - thành phố nha trang - tỉnh khánh hòa
  24/05/2022 14:02        

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯƠNG 2 HƯỚNG VỀ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG

Nhằm giáo dục thế hệ học sinh về tình yêu quê hương đất nước biển đảo Việt Nam. Vừa qua, bộ phận thư viện phối hợp với tổng phụ trách nhà trường đã thực hiện tuyên truyển Biển đảo Việt Nam đến các thầy cô giáo và các em học sinh toàn trường.  Thông qua chương trình, đã phổ biến, quán triệt sâu sắc và thực hiện các nội dung của Nghị Quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng, Nghị quyết số NQ-CP của Chính phủ đến toàn thể Cán bộ, giáo viên,nhân viên và học sinh toàn trường. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển đảo Việt Nam gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Trong buổi tuyên truyền, thầy cô giáo và các em học sinh đã được tìm hiểu về Luật biển Việt Nam, Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982. Về lịch sử Biển đảo Việt Nam là phần lãnh thổ thiêng liêng của đất nước Việt Nam, qua nghìn đời luôn gắn chặt với đời sống của cư dân Việt Nam cả về vật chất và tinh thần. Bởi vậy, biển đảo trong tâm thức người Việt là đất nước, là cuộc sống và thực tế hàng ngàn năm lịch sử người Việt đã ra sức khai phá dựng xây cho chủ quyền biển đảo.

Buổi tuyên truyền biển đảo Việt Nam năm học 2021-2022 đã kết thúc thành công tốt đẹp qua đó góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường thể hiện tinh thần lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương Việt Nam ./.

 
Video
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 195329
Số người trực tuyến
   Hiện có: 2   Khách